Nasze publikacje - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasze publikacje


_____________________________________

Barbara Gramlewicz
Aleksander Mańka
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA 
SKUTKÓW DYSFUNKCYJNEGO DZIECIŃSTWA
 
 

_____________________________________


Barbara Gramlewicz
Aleksander Mańka
EMIGRACJA JAKO CZYNNIK DEZINTEGRACJI SYSTEMÓW RODZINNYCH

___________________________________________________________
Aleksander Mańka
Arkadiusz Kamiński
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
zintegrowana z procesami resocjalizacji młodzieży

 
 

_____________________________________

Aleksander Mańka
GRANICE KOMPETENCJI SPECJALISTÓW WSPARCIA W PRACY Z DZIECKIEM - OFIARĄ NADUŻYĆ NA TLE SEKSUALNYM
_____________________________________________________________________________
Monika Czajka
Aleksander Mańka
Janusz Stanek
PROFILAKTYKA SYSTEMOWA
działania w praktyce środowiskowej
Główną intencją działań profilaktyki systemowej jest wzmocnienie w systemach rodzinnych potencjału ochronnego, który stanowi najskuteczniejszy czynnik ograniczający ryzyko związane z zagrożeniem destabilizacji lub problemów w rozwoju i funkcjonowaniu związków. Współczesna wiedza jednoznacznie wskazuje, że fundamentem czynników ochronnych, jak i czynników ryzyka są naturalne zasoby systemu rodzinnego. Genezą wszelkich zakłóceń rozwoju dziecka są przede wszystkim deficyty wychowawcze rodziców, defekty w strukturze systemu rodzinnego oraz deficyty w obszarze umiejętności ochronnych. To one bezpośrednio wpływają na poziom odporności lub podatności dziecka na zagrozenia towarzyszące w jego rozwoju. Aktualna wiedza precyzyjnie określa, co stanowi o podatności lub odporności na takie ryzyko. Są to cechy kształtowane podczas dynamicznej interakcji w systemie rodzinnym. Profilaktyka systemowa adresuje swoje oddziaływania do całego systemu, pozwalając mu modelować swoje walory ochronne i redukować ewentualne cechy ryzyka.

 
 
____________________________________________________________________
Aleksander Mańka
ŻYCIE W ZWIĄZKU PARTNERSKIM
PO TRUDNYM DZIECIŃSTWIE
Syndrom Dysfunkcyjnego Dzieciństwa

Aleksander Mańka, zadaje subiektywne pytanie: Jak żyć w związku partnerskim z kimś, kto miał trudne dzieciństwo? Takie pytanie zadaje sobie wielu partnerów. Część takich związków rozpada się przynosząc ból i poczucie beznadziejności. Inne trwają w poczuciu cierpienia i nieszczęścia. Bardzo trudno odnajdywać w sobie skutki wad wychowawczych swoich rodziców, które utrudniają w dorosłym życiu budowanie poprawnych więzi uczuciowych. Są one jednak istotną przyczyną napięć, konfliktów i lęków jakie powodują cierpienie w relacji partnerskiej. Autor rozważa to z perspektywy partnerów takich osób. Opisuje sytuacje, mechanizmy i skutki jakie ponoszą rodziny i partnerzy ludzi z syndromem dysfunkcyjnego dzieciństwa. Jest to pierwsza część cyklu publikacji dotyczącej tej problematyki.

______________________________________________________________________
Aleksander Mańka
Janusz Stanek
Damian Zdrada
MÓWIMY NIE, UZALEŻNIENIOM
Kompendium dla pedagogów, rodziców i młodziezy o uzależnieniach behawioralnych. Autorzy prezentują metody działań profilaktycznych, sposoby rozpoznawania zachowań ryzykownych, wyjaśniają podstawowe mechanizmy uzależnienia od mediów, portali społecznościowych, robienia zakupów, seksu oraz innych uzależnień behawioralnych. Książkę podzielono na części przeznaczone dla specjalistów, rodziców i młodzieży.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego