SUPEREDU. 4.0 PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI - Instytut Twórczej Integracji

Idź do spisu treści

Menu główne:

SUPEREDU. 4.0 PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Proces certyfikowania 
Superwizorów Kompetencji Kluczowych

O certyfikat Superwizora Kompetencji Kluczowych mogą ubiegać się osoby, które uzyskają rekomendację Komisji certyfikującej Instytutu Twórczej Integracji. Wnioskowanie o rekomendację można podjąć po odbyciu pełnego procesu certyfikacji. 

Do procesu certyfikacji mogą przystąpić osoby spełniające następujące kryteria kawlifikaccyjne:
  • conajmniej wykształcenie wyższe II stopnia,
  • staż pracy praktycznej w procesach edukacyjnych po uzyskaniu wykształcenia na poziomie magisterstra, nie krótszy niż 5 lat.
  • złożenie deklaracji uczestnictwa w procesie certyfikacji na zasadach określonych w regulaminie,
  • podstawowa wiedza w zakresie wymaganych dotyczacych rozwijania kompetencji kluczowych w edukacji,

Proces certyfikacji obejmuje:
  • Pełny cykl szkoleń warsztatowych w zakresie umiejętności superwizowania oraz modelowania kompetencji kluczowych. Szkolenia są realizowane w dwóch równoległych modułach,. 
  • Udział w konferencjach, seminariach i fokusach dotyczacych superwizji kompetencji kluczowych organizowanych w ramach stażu,
  • Zrealizowania własnego stażu superwizowania w środowisku kadry nauczycielskiej pod superwizją eksperta superwizji.
  • Przeprowadzenie ewaluacji efektów superwizji i własnej pracy superwizyjnej pod kierunkiem wybranego eksperta superwizji,
  • Ewaluacja umiejętności superwizyjnych w zespole ekspertów superwizji kompetencji kluczowych,
  • Przygotowanie i prezentacja swojego portfolio superwizora, 
POWRÓT
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego